×
Habeeb Dental Clinic

Habeeb Dental Clinic

Allahabad
162, Nakhas Kohna, Sewain Mandi, Landmark: Near Thana Shahjang, Allahabad

Doctors in Habeeb Dental Clinic


Dr Moid Ahmed Khan

Dr Moid Ahmed Khan

BDS
Dental surgeon

Facilities of Habeeb Dental ClinicServices of Habeeb Dental Clinic


Not Available

About Habeeb Dental Clinic


Doctors in Habeeb Dental Clinic


Dr Moid Ahmed Khan

Dr Moid Ahmed Khan

BDS
Dental surgeon

Facilities of Habeeb Dental Clinic


Services of Habeeb Dental Clinic


Not Available

Feedback for Habeeb Dental Clinic