Dr Amit Mohan's Clinic

Dr Amit Mohan's Clinic

Lucknow
555, Patrakarpuram Rd, Vivek Khand 3, Gomti Nagar, Lucknow

Doctors in Dr Amit Mohan's Clinic


Dr. Amit Mohan

Dr. Amit Mohan

MBBS, MD
General Physician

Facilities of Dr Amit Mohan's ClinicServices of Dr Amit Mohan's Clinic


Not Available

About Dr Amit Mohan's Clinic


Doctors in Dr Amit Mohan's Clinic


Dr. Amit Mohan

Dr. Amit Mohan

MBBS, MD
General Physician

Facilities of Dr Amit Mohan's Clinic


Services of Dr Amit Mohan's Clinic


Not Available

Feedback for Dr Amit Mohan's Clinic