×
S K Physiotherapy and Pain Management Clinic

S K Physiotherapy and Pain Management Clinic

Lucknow
8/898, UGF-2, Khurram Nagar Road,Vikas Nagar, Landmark: Farabi Restaurant & Behind Aryavat Gramin Ba

Doctors in S K Physiotherapy and Pain Management Clinic


Dr. Santosh Kumar Gupta

Dr. Santosh Kumar Gupta

BPT
Physiotherapy

Facilities of S K Physiotherapy and Pain Management ClinicServices of S K Physiotherapy and Pain Management Clinic


Not Available

About S K Physiotherapy and Pain Management Clinic


Doctors in S K Physiotherapy and Pain Management Clinic


Dr. Santosh Kumar Gupta

Dr. Santosh Kumar Gupta

BPT
Physiotherapy

Facilities of S K Physiotherapy and Pain Management Clinic


Services of S K Physiotherapy and Pain Management Clinic


Not Available

Feedback for S K Physiotherapy and Pain Management Clinic