B K Arogyam and Research Pvt Ltd

B K Arogyam and Research Pvt Ltd

Varanasi
D-59/103, Q-6, Landmark: Infront of Sheetla Mata Mandir & Mallikarjun Mahadev Temple, Varanasi

Doctors in B K Arogyam and Research Pvt Ltd


Dr B K Chaurasia

Dr B K Chaurasia

MD, BAMS
Ayurved
Dr Ritesh Chaurasia

Dr Ritesh Chaurasia

BAMS
Ayurved

Facilities of B K Arogyam and Research Pvt LtdServices of B K Arogyam and Research Pvt Ltd


 • Abdomen Pain Treatment
 • Abdominal Problem Ayurvedic Treatment
 • AIDS Cancer Ayurvedic Treatment
 • Anorectal Kshara Sutra Therapy
 • Arthritis Ayurvedic Treatment
 • Asthma Ayurvedic Treatment
 • Ayurvedic Kidney Stone Treatment
 • Cancer Ayurvedic Treatment
 • Fistula Ayurvedic Treatment
 • Joint Disorder Ayurvedic Treatment
 • Kshar Sutra Therapy For Fistula
 • Kshar Sutra Therapy For Piles
 • Leucorrhoea Ayurvedic Treatment
 • Madhumeh Treatment
 • Nasha Mukti Ayurvedic Centre
 • Shveta Pradar Treatment

About B K Arogyam and Research Pvt Ltd


Doctors in B K Arogyam and Research Pvt Ltd


Dr B K Chaurasia

Dr B K Chaurasia

MD, BAMS
Ayurved
Dr Ritesh Chaurasia

Dr Ritesh Chaurasia

BAMS
Ayurved

Facilities of B K Arogyam and Research Pvt Ltd


Services of B K Arogyam and Research Pvt Ltd


 • Abdomen Pain Treatment
 • Abdominal Problem Ayurvedic Treatment
 • AIDS Cancer Ayurvedic Treatment
 • Anorectal Kshara Sutra Therapy
 • Arthritis Ayurvedic Treatment
 • Asthma Ayurvedic Treatment
 • Ayurvedic Kidney Stone Treatment
 • Cancer Ayurvedic Treatment
 • Fistula Ayurvedic Treatment
 • Joint Disorder Ayurvedic Treatment
 • Kshar Sutra Therapy For Fistula
 • Kshar Sutra Therapy For Piles
 • Leucorrhoea Ayurvedic Treatment
 • Madhumeh Treatment
 • Nasha Mukti Ayurvedic Centre
 • Shveta Pradar Treatment

Feedback for B K Arogyam and Research Pvt Ltd