Shri Shankar Hospital

Shri Shankar Hospital

Barabanki
Barabanki - 225001, Krishna Nagar, Naka Satrikh

Doctors in Shri Shankar Hospital


Dr Poonam Verma

Dr Poonam Verma

MBBS
Dermatologist

Facilities of Shri Shankar Hospital


 • Specialised Consultation

Services of Shri Shankar Hospital


 • Atopic Dermatitis Treatment
 • Biohorizons Dental Treatment
 • Dermatosurgery
 • Fungal Infection Treatment
 • Hair Care Treatment
 • Hair Fall Treatment
 • Mycosis Treatment
 • Peel Lasers Treatment
 • Pigmentation Treatment
 • Pigmented Lesion Treatment

About Shri Shankar Hospital


Doctors in Shri Shankar Hospital


Dr Poonam Verma

Dr Poonam Verma

MBBS
Dermatologist

Facilities of Shri Shankar Hospital


 • Specialised Consultation

Services of Shri Shankar Hospital


 • Atopic Dermatitis Treatment
 • Biohorizons Dental Treatment
 • Dermatosurgery
 • Fungal Infection Treatment
 • Hair Care Treatment
 • Hair Fall Treatment
 • Mycosis Treatment
 • Peel Lasers Treatment
 • Pigmentation Treatment
 • Pigmented Lesion Treatment

Feedback for Shri Shankar Hospital