×
Sevashram Hospital

Sevashram Hospital

Ghazipur
Shashtri Nagar, Kachehri, Ghazipur, Uttar Pradesh 233001

Doctors in Sevashram Hospital


Dr D P Singh

Dr D P Singh

BAMS
Ayurved
Dr Surya Nagvanshi

Dr Surya Nagvanshi

BHMS
Homeopathy

Facilities of Sevashram HospitalServices of Sevashram Hospital


Not Available

About Sevashram Hospital


Doctors in Sevashram Hospital


Dr D P Singh

Dr D P Singh

BAMS
Ayurved
Dr Surya Nagvanshi

Dr Surya Nagvanshi

BHMS
Homeopathy

Facilities of Sevashram Hospital


Services of Sevashram Hospital


Not Available

Feedback for Sevashram Hospital