Sevashram Hospital

Sevashram Hospital

Ghazipur
Shashtri Nagar, Kachehri, Ghazipur, Uttar Pradesh 233001

Doctors in Sevashram Hospital


Dr D P Singh

Dr D P Singh

BAMS
Ayurved
Dr Surya Nagvanshi

Dr Surya Nagvanshi

BHMS
Homeopathy

Facilities of Sevashram Hospital


 • Specialised Consultation

Services of Sevashram Hospital


 • Abdomen Pain Treatment
 • Abdominal Problem Ayurvedic Treatment
 • Arthritis Ayurvedic Treatment
 • Homeopathic Adult Diabetes Treatment
 • Homeopathic Treatment
 • Leucoderma Homeopathic Treatment
 • Nasha Mukti Ayurvedic Centre
 • Shveta Pradar Treatment
 • Udar Roga Treatment

About Sevashram Hospital


Doctors in Sevashram Hospital


Dr D P Singh

Dr D P Singh

BAMS
Ayurved
Dr Surya Nagvanshi

Dr Surya Nagvanshi

BHMS
Homeopathy

Facilities of Sevashram Hospital


 • Specialised Consultation

Services of Sevashram Hospital


 • Abdomen Pain Treatment
 • Abdominal Problem Ayurvedic Treatment
 • Arthritis Ayurvedic Treatment
 • Homeopathic Adult Diabetes Treatment
 • Homeopathic Treatment
 • Leucoderma Homeopathic Treatment
 • Nasha Mukti Ayurvedic Centre
 • Shveta Pradar Treatment
 • Udar Roga Treatment

Feedback for Sevashram Hospital


Most Searched Hospital in Ghazipur