×
Laxmi Neuropsychiatry Clinic

Laxmi Neuropsychiatry Clinic

Gorakhpur
Munshi Premchand Park

Doctors in Laxmi Neuropsychiatry Clinic


Dr. Sachchida Nand Gupta

Dr. Sachchida Nand Gupta

MBBS, MD
Psychiatrist

Facilities of Laxmi Neuropsychiatry ClinicServices of Laxmi Neuropsychiatry Clinic


Not Available

About Laxmi Neuropsychiatry Clinic


Doctors in Laxmi Neuropsychiatry Clinic


Dr. Sachchida Nand Gupta

Dr. Sachchida Nand Gupta

MBBS, MD
Psychiatrist

Facilities of Laxmi Neuropsychiatry Clinic


Services of Laxmi Neuropsychiatry Clinic


Not Available

Feedback for Laxmi Neuropsychiatry Clinic