×
Sambhavi Hospital

Sambhavi Hospital

Gorakhpur
gorakhpur

Doctors in Sambhavi Hospital


Dr. Asim Kumar

Dr. Asim Kumar

MBBS, MS
General Surgeon

Facilities of Sambhavi HospitalServices of Sambhavi Hospital


Not Available

About Sambhavi Hospital


Doctors in Sambhavi Hospital


Dr. Asim Kumar

Dr. Asim Kumar

MBBS, MS
General Surgeon

Facilities of Sambhavi Hospital


Services of Sambhavi Hospital


Not Available

Feedback for Sambhavi Hospital