×
Shivam Hospital

Shivam Hospital

Gorakhpur
Rapti Nagar, Near Sneahabandhan Halls, Sports College Rd, Gorakhpur

Doctors in Shivam Hospital


Dr S K Dwivedi

Dr S K Dwivedi

MBBS, MD
Laparoscopic Surgeon

Facilities of Shivam HospitalServices of Shivam Hospital


General Surgery

About Shivam Hospital


Doctors in Shivam Hospital


Dr S K Dwivedi

Dr S K Dwivedi

MBBS, MD
Laparoscopic Surgeon

Facilities of Shivam Hospital


Services of Shivam Hospital


General Surgery

Feedback for Shivam Hospital