×
Madhuraj Hospital

Madhuraj Hospital

Kanpur
113/121-A, Motilal Swaroop Nagar, Khalasi Line, Swaroop Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh 208002

Doctors in Madhuraj Hospital


Dr Sanjai Mishra

Dr Sanjai Mishra

MBBS, MS, MCH
Cardiologist
Dr Amit Gupta

Dr Amit Gupta

MBBS, MS, MCH
Neurosurgeon
Dr Anurag Gupta

Dr Anurag Gupta

MBBS, MS
Neurosurgeon

Facilities of Madhuraj HospitalServices of Madhuraj Hospital


Not Available

About Madhuraj Hospital


Doctors in Madhuraj Hospital


Dr Sanjai Mishra

Dr Sanjai Mishra

MBBS, MS, MCH
Cardiologist
Dr Amit Gupta

Dr Amit Gupta

MBBS, MS, MCH
Neurosurgeon
Dr Anurag Gupta

Dr Anurag Gupta

MBBS, MS
Neurosurgeon

Facilities of Madhuraj Hospital


Services of Madhuraj Hospital


Not Available

Feedback for Madhuraj Hospital