×
Sri Aravindo Sevakendra

Sri Aravindo Sevakendra

Kolkata
1H, Gariahat Road, Jodhpur Park. Land Mark: Near Jadavpur Police Station & Adj. to South City Mall.

Doctors in Sri Aravindo Sevakendra


Dr. Sanjib Sengupta

Dr. Sanjib Sengupta

MBBS, MS, FRCS - Trauma & Orthopedic Surgery, Dipl
Orthopedic Surgeon

Facilities of Sri Aravindo SevakendraServices of Sri Aravindo Sevakendra


Not Available

About Sri Aravindo Sevakendra


Doctors in Sri Aravindo Sevakendra


Dr. Sanjib Sengupta

Dr. Sanjib Sengupta

MBBS, MS, FRCS - Trauma & Orthopedic Surgery, Dipl
Orthopedic Surgeon

Facilities of Sri Aravindo Sevakendra


Services of Sri Aravindo Sevakendra


Not Available

Feedback for Sri Aravindo Sevakendra