×
Prakash Hospital

Prakash Hospital

Mau
Shadatpura, Mau City, Mau - 275101, Near Bramsthan

Doctors in Prakash Hospital


Dr R P Meena

Dr R P Meena

MBBS, MD
General Physician
Dr P K Pandey

Dr P K Pandey

MBBS, MS
Orthopedic Surgeon
Dr P K Singh

Dr P K Singh

MBBS, MS
ENT Specialist
Dr Danish Kamal

Dr Danish Kamal

MBBS, DCH
Pediatrician (Child Specialist)
Dr Nitish Kumar Rai

Dr Nitish Kumar Rai

MBBS, MS, MCh
Neurosurgeon
Dr Ashish Tiwari

Dr Ashish Tiwari

MBBS
General Physician

Facilities of Prakash HospitalServices of Prakash Hospital


Not Available

About Prakash Hospital


Doctors in Prakash Hospital


Dr R P Meena

Dr R P Meena

MBBS, MD
General Physician
Dr P K Pandey

Dr P K Pandey

MBBS, MS
Orthopedic Surgeon
Dr P K Singh

Dr P K Singh

MBBS, MS
ENT Specialist
Dr Danish Kamal

Dr Danish Kamal

MBBS, DCH
Pediatrician (Child Specialist)
Dr Nitish Kumar Rai

Dr Nitish Kumar Rai

MBBS, MS, MCh
Neurosurgeon
Dr Ashish Tiwari

Dr Ashish Tiwari

MBBS
General Physician

Facilities of Prakash Hospital


Services of Prakash Hospital


Not Available

Feedback for Prakash Hospital