×
Vaidik Hospital

Vaidik Hospital

Varanasi
Lohta Bazar, Varanasi

Doctors in Vaidik Hospital


Dr Ashok Yadav

Dr Ashok Yadav

MBBS, MS
General Surgeon

Facilities of Vaidik HospitalServices of Vaidik Hospital


Not Available

About Vaidik Hospital


Doctors in Vaidik Hospital


Dr Ashok Yadav

Dr Ashok Yadav

MBBS, MS
General Surgeon

Facilities of Vaidik Hospital


Services of Vaidik Hospital


Not Available

Feedback for Vaidik Hospital