×
Shivam Akshayvat Hospital

Shivam Akshayvat Hospital

Allahabad
Udyog Nagar Ground , A.D.A. Road , Naini, Prayagraj, Uttar Pradesh 211001

Doctors in Shivam Akshayvat Hospital


Dr Suresh Kumar

Dr Suresh Kumar

MD
General Physician
Dr S K Rai

Dr S K Rai

BAMS
Ayurved
Dr Mahendra Dwivedi

Dr Mahendra Dwivedi

BDS
Dental surgeon
Dr Pushpa Shukla

Dr Pushpa Shukla

MBBS, DGO
Gynaecologist and Obstetrician
Dr Ranjana Singh

Dr Ranjana Singh

MBBS, MS
Gynaecologist and Obstetrician

Facilities of Shivam Akshayvat HospitalServices of Shivam Akshayvat Hospital


Not Available

About Shivam Akshayvat Hospital


Doctors in Shivam Akshayvat Hospital


Dr Suresh Kumar

Dr Suresh Kumar

MD
General Physician
Dr S K Rai

Dr S K Rai

BAMS
Ayurved
Dr Mahendra Dwivedi

Dr Mahendra Dwivedi

BDS
Dental surgeon
Dr Pushpa Shukla

Dr Pushpa Shukla

MBBS, DGO
Gynaecologist and Obstetrician
Dr Ranjana Singh

Dr Ranjana Singh

MBBS, MS
Gynaecologist and Obstetrician

Facilities of Shivam Akshayvat Hospital


Services of Shivam Akshayvat Hospital


Not Available

Feedback for Shivam Akshayvat Hospital